אודות | ארכיון | תקצירים | הגשת מאמרים | כללי ציטוט | כנסים/ארועים | קשר/תגובות | קישורים | חיפוש | English
גיליון מספר 1
קווים מקבילים, חורף 2005

על תערוכות ואירועים | תערוכה וירטואלית | תגובות
מאמר מערכת
בן ברוך בליך
מאמרים
בחינת תקיפות המודל של ת'ורשטיין ובלן (Veblen) בתחום האופנה
שושנה-רוז מרזל
תיאוריה מצוירת או ציור תיאורטי: אורוסקו והשיח הפסיכואנליטי
אפרת ביברמן
כחומר ביד היוצר: מחשבות על אמנות גוף רדיקלית
חנה פרוינד- שרתוק
גאווה ודעה קדומה או דגמים שכיחים בהיסטוריוגרפיה של האמנות בישראל
דליה מנור
ליאם גיליק (Gillick): מהלכים מקבילים של זמן, דמיון ומקום
ורד גני
אמנות ומחשבת הסִיפִּים
חיים דעואל לוסקי
היד של המבט: היידגר בין תיאוריה לפרקטיקה
דרור פימנטל
ריתוק הקסם (פאסינום) והשהיית ההיקסמות (פאסיננס)
ברכה ל. אטינגר
המקום של הדמיון
ורד אביב
עיצוב אינו דבר מעודן
עזרי טרזי
פנטזיה דיגיטלית: הכמיהה לנשגב
עדי לוריא-חיון
מאה שנה לתורת היחסות: החיפוש אחר סימטריה ושלמות בטבע
בעז תמיר
רעש אורבני: מרחב, תודעה, טקסט
עודד מנדה-לוי
עיצוב וארכיטקטורה כשאלה פילוסופית
ברוך בליך
על הרישום
דורון ליבנה
האקטואלי והממשי (באנגלית)
סוזן קולינס
בהקשר
האינסוף כסנסציה
דרור פימנטל
אופנה ומודרנה: הערות למאמרה של שושנה-רוז מרזל
גיל מיכאלי
מה שרואים ממרחק: קופפרמן בפורטוגל
דליה מנור
על תערוכתו של טים האקינסון (Hawkinson)
ורד אביב
תערוכה וירטואלית
זכרון קטום
נסים גל (טקסט)

תוצאות החיפוש ל:

האקטואלי והממשי (באנגלית)
סוזן קולינס
(גיליון מספר 1)

על הרישום
דורון ליבנה
(גיליון מספר 1)

עיצוב וארכיטקטורה כשאלה פילוסופית
ברוך בליך
(גיליון מספר 1)

רעש אורבני: מרחב, תודעה, טקסט
עודד מנדה-לוי
(גיליון מספר 1)

מאה שנה לתורת היחסות: החיפוש אחר סימטריה ושלמות בטבע
בעז תמיר
(גיליון מספר 1)

פנטזיה דיגיטלית: הכמיהה לנשגב
עדי לוריא-חיון
(גיליון מספר 1)

עיצוב אינו דבר מעודן
עזרי טרזי
(גיליון מספר 1)

על תערוכתו של טים האקינסון (Hawkinson)
ורד אביב
(גיליון מספר 1)

מה שרואים ממרחק: קופפרמן בפורטוגל
דליה מנור
(גיליון מספר 1)

אופנה ומודרנה: הערות למאמרה של שושנה-רוז מרזל
גיל מיכאלי
(גיליון מספר 1)

האינסוף כסנסציה
דרור פימנטל
(גיליון מספר 1)

המקום של הדמיון
ורד אביב
(גיליון מספר 1)

ריתוק הקסם (פאסינום) והשהיית ההיקסמות (פאסיננס)
ברכה ל. אטינגר
(גיליון מספר 1)

היד של המבט: היידגר בין תיאוריה לפרקטיקה
דרור פימנטל
(גיליון מספר 1)

אמנות ומחשבת הסִיפִּים
חיים דעואל לוסקי
(גיליון מספר 1)

ליאם גיליק (Gillick): מהלכים מקבילים של זמן, דמיון ומקום
ורד גני
(גיליון מספר 1)

זכרון קטום
נסים גל (טקסט)
(גיליון מספר 1)

גאווה ודעה קדומה או דגמים שכיחים בהיסטוריוגרפיה של האמנות בישראל
דליה מנור
(גיליון מספר 1)

כחומר ביד היוצר: מחשבות על אמנות גוף רדיקלית
חנה פרוינד- שרתוק
(גיליון מספר 1)

תיאוריה מצוירת או ציור תיאורטי: אורוסקו והשיח הפסיכואנליטי
אפרת ביברמן
(גיליון מספר 1)

אודות | ארכיון | תקצירים | הגשת מאמרים | כללי ציטוט | כנסים/ארועים | קשר/תגובות | קישורים | English

כל הזכויות שמורות ליחידה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל    ISSN 1565-8163    הקמת האתר : neora.com, עיצוב גראפי: אדרבא