אודות | ארכיון | תקצירים | הגשת מאמרים | כללי ציטוט | כנסים/ארועים | קשר/תגובות | קישורים | חיפוש | English
גיליון מספר 3
הלם היפה, חורף 2006

סקירות ספרים | בהקשר
מאמר מערכת
בן ברוך בליך
מאמרים
דיאלוגים עם הווגינה: הלם היפה בפרסום יפני
אורי ברטל
השיח הסניטרי: הסוציו-ביוגרפיה של האדם המנקה
יצחק בנימיני
"שקר החן והבל היופי": אורנמנטיקה חתרנית ב'ציורי השטיחים' של אסד עזי
גל ונטורה
האם ישנו יופי מדעי? מתאור עובדתי לשיפוט אסתטי (באנגלית)
נטלי הייניך
הטיות הגריד: מונה חאטום (באנגלית)
רוברט מכאדו
גוף הקהל וכינון מופע אמנות הגוף (באנגלית)
תומס קריפיץ
בהקשר
ניגודים כמנסחי יופי
מולי בן-ששון
תחיית היפה: אמנים ישראליים עכשוויים עוסקים ביופי
אמיתי מנדלסון
מגן דויד כתום עם צלב קרס
דויד וקשטיין
הקנוניה של הריהוט או ה"אדם היושב" מחליק קמטים
Zיויה
שאלות קשות על מושגים רכים: אמנות ועכשוויות בדיבור של רותי דירקטור (ביקורת על ספרה "אמנות עכשווית אני מדברת אליכם: מאה השנים הראשונות")
דורון לבנה
שיגעון הצדק: ביקורת על תרגומה של הילה קרס ל"לביקורת הכוח" לולטר בנימין ול"תוקף החוק" לז'אק דרידה
דרור פימנטל
גיליון מס' 3, חורף 2006: הלם היפה
אודות | ארכיון | תקצירים | הגשת מאמרים | כללי ציטוט | כנסים/ארועים | קשר/תגובות | קישורים | English

כל הזכויות שמורות ליחידה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל    ISSN 1565-8163    הקמת האתר : neora.com, עיצוב גראפי: אדרבא