אודות | ארכיון | תקצירים | הגשת מאמרים | כללי ציטוט | כנסים/ארועים | קשר/תגובות | קישורים | חיפוש | English
גיליון מספר 9
הפרוטוקולים של צעירי בצלאל, יולי 2008


כללי ציטוט
כללי הציטוט בכתב-העת מתבססים על המהדורה ה15 של מדריך הסגנון של אוניברסיטת שיקגו:

(ספר)

(Book)

שם פרטי ושם משפחה, כותרת: כותרת משנה, מקום: הוצאה לאור, שנה, עמודים מדויקים.

 

First Name and Surname, Title: Subtitle, Place: Publisher, Year, Page Numbers.


דוגמא:

Example:

אביעד קליינברג, רגל החזיר של האח ג'ינפרו: סיפורי קדושים משנים את העולם, תל אביב: זמורה ביתן, 2000, עמ' 6-1.

 

Howard Kee Clark, Miracle in Early Christian World, New Heaven: Yale University Press, 1983, pp. 1-6.


(ספר מתורגם)

(Translated Book)

 

שם פרטי ושם משפחה, כותרת: כותרת משנה (תרגם: שם פרטי ושם משפחה), מקום: הוצאה לאור, שנה, עמודים מדויקים.

 

First Name and Surname, Title: Subtitle (Translated: First Name and Surname), Place: Publisher, Year, Page Numbers.


דוגמא:

Example:

מירצ'ה אליאדה, המיתוס של השיבה הנצחית (תרגם: יונתן ראובני), ירושלים: הוצאת כרמל, 2000, עמ' 6-1.

 

Jean-Jacques Rousseau, Ếmile: or On Education (trans. William H. Payne), New York: Basic books, 2003, pp. 1-6.


(ספר  ערוך  ואסופת מאמרים)

(Edited Volume and Collection of Essays)

 

שם פרטי ושם משפחה (עורך / עורכים), כותרת: כותרת משנה, מקום: הוצאה לאור, שנה, עמודים מדויקים.

 

First Name and Surname (ed. / eds. / ed. et al.), Title: Subtitle, Place: Publisher, Year, Page Numbers.


דוגמא:

Example:

אביגדור שנאן (עורך), אותו האיש: יהודים מספרים על ישו, ירושלים: הוצאת משכל- ידיעות ספרים, 1999, עמ' 6-1.

 

James Hopgood (ed.), The Making of Saints: Contesting Sacred Ground, Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2005, pp. 1-6.


(מאמר מכתב-עת)

(Journal Article)

 

שם פרטי ושם משפחה, "כותרת המאמר", שם כתב העת, גיליון #,  שנה, עמודים מדויקים.

 

First Name and Surname, “Title”, Name of Journal, Vol. #, Year, Page Numbers.


דוגמא:

Example:

רוברט ברטלט, "שיער ומשמעויותיו בימי-הביניים", זמנים, גיליון 111, קיץ 2010, עמ' 17-6.

 

Elizabeth Isichei, "Vision and Visionaries: The Search for Alternative Forms of Authority Among Catholic Conservative”, Archives de Sciences Sociales des Religions, vol. 75, 1991, pp. 113-125.


(מאמר או פרק מספר)

(Chapter or Article from a Book)

שם פרטי, שם משפחה, "כותרת המאמר", בתוך שם  פרטי ושם משפחה (עורך),  שם הספר, מקום: הוצאה, שנה, עמודים מדויקים.

 

First Name and Surname, “Title”, In: First Name and Surname (ed. / eds. / ed. et al.), Title: Subtitle, Place: Publisher, Year, Page Numbers.


דוגמא:

Example:

מירצ'ה אליאדה, "המרחב הקדוש וקידוש העולם", בתוך אורה לימור ואלחנן ריינר (עורכים), עליה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה ויד בן צבי, 2005, עמ' 6-1.

 

Barbara June Macklin,  “Saints and Near- Saints in Transitions: The Sacred, the Secular and the Popular”, in James Hopgood (ed.), The Making of Saints: Contesting Sacred Ground, Tuscaloosa: the University of Alabama Press, 2005, pp. 1-22.


(קטלוג תערוכה)

(Exhibition Catalogue)

 

שם פרטי ושם משפחה של האוצר,  שם התערוכה (קטלוג תערוכה), מוזיאון, מקום, תאריך מדויק של התערוכה, עמודים מדויקים.

 

The curator’s First Name and Surname, Title of Exhibition (exhibition catalogue), Museum, Place, Date of Exhibition, Page Numbers.


דוגמא:

Example:

טלי תמיר, יוחנן סימון : דיוקן כפול (קטלוג תערוכה), מוזיאון תל-אביב לאמנות, תל אביב, 2001, עמ' 2-1.

 

Nissan N. Perez, Revelation: Representations of Christ in Photography (exhibition catalogue), The Israel Museum, Jerusalem, 22 May – 6 September 2003, pp. 1-2.


(פריט מכתב-עת מקוון)

(Items from an E-Journal)

שם פרטי ושם משפחה, "כותרת המאמר", שם כתב העת, גיליון #, שנה, כתובת האתר.

 

First Name and Surname, “Title”, Journal’s Name, Issue #, Year, URL.


דוגמא:

Example:

יורם בר-גל, "נופי המתים: על 'בית העולם לחלוצים'", היסטוריה ותאוריה: הפרוטוקולים, בצלאל, המחלקה להיסטוריה ותיאוריה, גיליון 18, סוף הדרך: על המוות ביצירה ובתרבות, אוקטובר 2010, http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1286358025/1286377886


Sandra Lehmann, "The Limits of Nation and State: Between Rosenzweig and Hegel", Protocols, Bezalel, History and Theory Department, vol. 14, Ger-Mania, October 2009, http://bezalel.secured.co.il/zope/home/en/1252746792/1253043294_en


·   במקרה של יותר ממחבר אחד יש לציין את שמות המחברים באופן עוקב.

·   במקרה של מספר עורכים יש לציין את כל שמות העורכים באותו האופן.

 
אודות | ארכיון | תקצירים | הגשת מאמרים | כללי ציטוט | כנסים/ארועים | קשר/תגובות | קישורים | English

כל הזכויות שמורות ליחידה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל    ISSN 1565-8163    הקמת האתר : neora.com, עיצוב גראפי: אדרבא